Kontakt

Blå Staden

E-post

styrelsen@blastaden.se

Organisationsnummer

757201-7528

Postadress

Box 31060
42247 Göteborg

Öppettider

Fastighetsexpeditionen Övralidsg 23

Måndag till fredag 10:00-11:00
Tisdagar även 16:00-18:00.
Stängt röda dagar, helgaftnar o kväll innan

Styrelsemottagning Olshammarsg 4

Måndag till fredag 18:00-19:00                                                                                                                                                                                                       

Styrelse

Blå Staden

Ärendehantering / Felanmälan / Beställning

Du anmäler alla sorts ärenden till Riksbyggen Dag & Natt 0771-860860

Du kan även eller om du vill ha , via Riksbyggens hemsida. Fastighetsexpedition är bemannad och har telefontid varje helgfri dag 10-11, samt tisdagar 16-18. Ring 0771-860 860.

Mer

Inglasning

Alnova Inglasning

Alnova heter företaget som har gjort nästan alla inglasningar i Blåstaden.

Mer

Skadedjur

Anticimex

Om du behöver kontakta en skadjursbekämpare
Riksbyggens hemsida - Här finns allmän information som rör hela landet
Riksbyggens kundwebb - Här kan du skapa ett login för att kunna ta del av vår föreningens information.

Mer

Riksbyggen

Hemsida / Kundwebb

Ribyggens hemsida - Här finns allmän information som rör hela landet
Riksbyggens kundwebb - Här kan du skapa ett login för att kunna ta del av vår föreningens information.

Mer

Renovering av våra avloppsrör har genomförts under två år och avslutats strax före midsommar 2011. Metoden som användes var s.k. relining, då de befintliga rören får ett slags plastmassa insprutad. Rörens insida "kläs" i denna plast, som får stelna och ger därmed ett gott och hållbart skydd.

Renovering

Inget bidrag kommer att ges för badrumsrenovering. Det har kommit till styrelsens kännedom att så kallade ”flippers” har ökat dvs spekulationsköp av bostadsrätter, som sedan helrenoverats. De som köper och säljer lägenheterna kan tjäna över en halv miljon kronor på kort tid. Underhåll av badrum har alltid varit den boendes ansvar. Du som har påbörjat badrumsrenovering och fått renoveringen godkänd av styrelsen omfattas inte av detta.

Du behöver fortsättningsvis styrelsens godkännande för att renovera ditt badrum.

Tag kontakt med vår förvaltare om du ska renovera ditt badrum.
Vår förvaltare är Lena Krantz
Mailadress lena.krantz@riksbyggen.se
Tele 031-704 55 40

Blå Stadens Bastuförening
Vad sägs om att sitta i en varm, härligt ångande bastu med grannar och vänner? - Låter det skönt - då är Blå Stadens Bastuförening något för dig! Bastun är en given mötesplats, där man umgås och kopplar av. Bastuföreningen befrämjar bastubad, gemenskap och en aktiv fritid för de boende i Blå Staden.
Bastuföreningen har också andra aktiviteter som biljard, gym, boule och bowling - men även utflykter och resor står på programmet.
För mer information, ring  0704-97 89 51  eller skicka e-post till bastu.blastaden@comhem.se 
Blå Stadens Bastuförening

Försäkring

Från och med 2016-01-01 har Blå Staden tagit ett gemensamt bostadsrättstillägg. För dig som bostadsrättsinnehavare innebär detta att du inte längre själv behöver ha denna tilläggsförsäkring till din hemförsäkring. Du kan således säga upp detta tillägg. Observera dock att hemförsäkring fortfarande ska tecknas för lägenheten.

Om en skada inträffar som omfattas av bostadsrättsförsäkringen kommer denna att handläggas av samma försäkringsbolag, Folksam, där föreningen har sin fastighetsförsäkring. Detta kommer att förenkla och korta handläggningstiden jämfört med om olika försäkringsbolag är inblandade, då utredning av ansvarsförhållande kan fördröja. Att föreningen har en gemensam försäkring innebär också att alla lägenheter är försäkrade vilket är en trygghet för både föreningen och den enskilda lägenhetsinnehavaren.

Om någon mot förmodan vill behålla sin befintliga bostadsrättsförsäkring i Folksam eller annat försäkringsbolag går det bra. Var då noga med att informera om detta ifall eventuell skada inträffar där denna försäkring ska göras gällande.

Du får inte ha saker uppställda i loftgångar (svalgångar) eller i lägenhetskorridorer (svalar). Barnvagnar, pulkor, cyklar, möbler, kartonger och allt annat, som förekommer där, måste tas bort enligt Brandskyddsinspektören.
Alla bör dessutom ha en brandsläckare hemma. 5-6 kilos pulversläckare rekomenderas
Skydda dig mot brand

Sedan den 1 december 2009 får varje lägenhet betala för dess egen el-förbrukning. I och med att kostnaderna för hushålls-elen lades om till enskild betalning sänktes månadsavgiften (hyran) med 6 (sex) procent, och det redan från 1 juli 2009.

När du säljer din lägenhet kommer det att elbesiktigas. Detta för att säkerställa att det är säker el i din lägenhet. Om besiktningen är utan anmärkning kostar dig det ingenting. Ombesiktning och ev åtgärd kommer att faktureras.

Vem ansvarar för elen?

Vad får jag göra själv med el hemma?

Elspar-tips

- Mikrovågsugnen hushållar med energin. Vid uppvärmning av färdiglagad mat och vid tillagning av mindre mängder mat är mikrovågsugnen idealisk.

- Centrifugera din tvätt med så högt varvtal som möjligt - hastigheten bör vara minst 1.000 varv per minut, om tvätten ska torkas i tumlare. Annars går det åt mycket energi för torkningen.

- Tvätta alltid full maskin - tvättmaskinen förbrukar nästan lika mycket energi när den är halvfull som när den är full.

- Använd kokkärl med plan botten och välj kokplatta efter kastrullens eller stekpannans storlek.

- Stäng av dina elektriska apparater helt - istället för att sätta "stand-by". Ny forskning pekar på att hela 10 procent av hushållens elförbrukning beror på apparater i "stand-by"-läge.

- Frosta av kyl och frys regelbundet. Tjock is i frysen får apparaten att dra betydligt mera ström än när den är avfrostad.

- När du har laddat färdigt mobiltelefon, digitalkamera m.m. - ta genast ur adaptern från stickkontakten. Adaptern drar inte bara ström i onödan när uppladdningen är klar, den omger sig dessutom med ett rätt kraftigt magnetfält, som man bör hålla sig på a- Infravärme och el-kaminer drar mycket ström. Håll inte igång sådana apparater mer än absolut nödvändigt.

Länk till kommunens spartips: http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/energi/spara-energi/!ut/p/b1/jctNCsIwEIbhs3gAO5NMM02XUehPKGILBZtNiSIl0LQb0etbDyD67T54XnAw7DOplGKBCBdwi3-GyT_Cuvj58x2PZ2FbfRAGy6JTWFvmtiYt0z7dwLCBY2mqNGsQdVNuwFR9l7dEaOi_Hr_M4K_eggvXmLxuMcEEJUmh8pwVs0QiSXCq1niH6OZCT2b3BgeJJNA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Länk till kommunens energirådgivning: http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/energi/energi-och-klimatradgivning/!ut/p/b1/04_Sj9Q1NzI1NTUzNDDQj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJDDQ0CLZwMHQ0sAsLcDBz9vcy8DT0DjQ38jYAKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAq14Guw!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Fastighetsbeteckning och adresser
69:4 Olshammarsgatan 4-8
69:5 Övralidsgatan 1 och Olshammarsgatan 2
69:6 Övralidsgatan 3-9
69:7 Karolinernas gata 1-3
69:8 Heidenstams gata 3-7
69:9 Heidenstams gata 9-13
69:10 Övralidsgatan 23-27
69:11 Övralidsgatan 17-21
69:12 Övralidsgatan 11-15
69:13 Olshammarsgatan 10-14

När du som är boende i Blå Staden vill anmäla något fel eller önskar hjälp med något - besök då Fastighetsexpeditionen på Övralidsgatan 23 eller ring Riksbyggen Dag & Natt 0771-860 860

Du kan förstås också skicka mejl. Telefonnummer och mejl-adress hittar du längst ner på hemsidans förstasida eller i vårt Informationsblad. - Undvik att bara "haffa" en fastighetsskötare ute i området.

Hissarna i höghusen har renoverats mellan åren 2010-2014, så att de motsvarar de regler och krav som Sverige tillsammans med EU har enats om.

Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt.

Du måste ha styrelsens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Vi vill också att du skickar med dokument som styrker de skäl som du angett för uthyrningen. Det kan exempelvis vara ett arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg.

Ansökan gäller för 12 månader, därefter måste du förnya din ansökan.

Ange bostadsrätt: Brf Blå Staden, 34035
Du använder dig av denna blankett Ansökan i andrahand

Du skickar ansökan till:
Riksbyggen Servicecenter
att. Andrahandsuthyrning
Norra vägen 42
392 35 Kalmar

Hyresnämndens hemsida, andrahandsuthyrning

Visst kan det vara trevligt att få ett extra rum genom att glasa in sin balkong. Men det får förstås inte göras på vilket sätt som helst! Enligt Stadsbyggnadskontoret måste varje typ av balkong i området ha samma slags inglasning, om man önskar installera. Det krävs dessutom att man har ett bygglov.
Inglasningen är frivillig den boende får betala själv . Föreningen står alltså inte för någon del av kostnaderna.

Du som önskar glasa in balkongen kan vända dig till Fastighetsexpeditionen för mer information om vad du kan göra och vart du kan vända dig för att få jobbet gjort

Styrelsen i Brf Blå Staden vill med sitt informationsblad hålla föreningens medlemmar uppdaterade om styrelsens arbete och föreningens förehavanden. Du finner Infobladen under Dokument/Infoblad

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.

Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols

Lägenhetsnummer är fyrsiffrigt och tillhandahålls av Lantmäteriet.

Av tekniska skäl har vi placerat "Ritningar till våra lägenheter" under "Bilder" i vänstra menyraden.
Tänk på att de flesta varianter av lägenheterna förekommer även i spegelvänd version! 

Extra-nycklar och nyckelbrickor beställer du på Fastighetsexpeditionen, Övralidsgatan 23. Se öppettider i navigatorn till höger.
Priset varierar beroende på vilken nyckel och bricka köpet avser. Förskottsbetalning. 

Objektnummer är fyrsiffrigt. Det är föreningens nummer på lägenheten. Anges alltid i kontakt med förvaltningsorganisation. Alla objektnummer visas med nollutfyllnad. Ex 0870 och 0001

Blå Stadens organisationsnummer är:
757201-7528

Vid kontakt med Riksbyggen kan nämnas föreningsnummer 34035.

Du kan få skattereduktion om du utför byggnadsarbete inomhus i egen bostadsrätt. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs. Skattereduktion för rotarbete kräver dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet).

Ett undantag finns för barn som kan få skattereduktion för arbete i sina föräldrars bostad. Är det ett rotarbete måste barnet äga bostaden som föräldrarna bor i.

Skatteverket ROT-avdrag

I naturen har småkryp, ohyra och skadedjur en viktig funktion, men att dela boende med dem är inte särskilt trevligt. Det finns massvis med småkryp men det är först när de börjar besvära oss människor som de anses vara skadedjur.

Om du upptäcker skadedjur i din bostad/källarförråd har du anmälningsplikt.

Vid behov av sanering avseende skadedjur eller husbock kontakta Anticimex. Informera om att ni tillhör försäkringslösningen i RBförsäkring och är försäkrade i Folksam för snabbast möjliga service och hantering.

Telefonnummer till Anticimex: 075-245 10 00
Alternativt gå in på deras hemsida www.anticimex.com för mer information.
Vårt kundnummer i Anticimex är 1890874.

Behöver de veta vårt organisationsnummer så är det: 757201-7528.

Vi är många som bor i föreningen, vi måste samsas och vi måste respektera varandra. Det gäller även de tider som föreningen har satt upp som "tysta" tider. Detta är ibland inte lätt - man har gäster, man spelar musik, man sätter upp tavlor, och den "tillåtna" tiden är passerad...

Om du störs av din granne kan det många gånger vara bättre att du ringer på och förklarar hur du upplever situationen. Oftast blir det bättring med en gång.

Om du däremot upprepade gånger måste säga ifrån, kan du anmäla det till:
Riksbyggen Dag & Natt 0771-860 860

En sådan anmälan registreras, och styrelsen får meddelande om vilken åtgärd som vidtas.

Det är väldigt viktigt att vattenläckor rapporteras omgående för att snabbt kunna åtgärdas. Vi vet att det ofta är en granne, som först upptäcker att läcka har uppstått, så anmäl så fort du inser att något har hänt - lita inte på att den som har läckan gör det, för denne kanske inte alls har märkt något.

Ring Riksbyggen Dag & Natt 0771-860 860 för att anmäla vattenskada. Kontakta även ditt försäkringsbolag.

Så undviker du bilstöld och bilinbrott
Att få inbrott i bilen eller hela bilen stulen är alltid förargligt. Det orsakar både praktiska och ekonomiska besvär. Genom att utrusta din bil med moderna stöldskydd kan du minska risken för stöld eller inbrott rejält. Här får du tips på bra stöldskydd och några goda råd på vägen.
Var rädd om dina bilnycklar
Idag är moderna bilar svåra att stjäla utan nycklar. Därför har stöld av bilnycklar blivit ett vanligt sätt att inleda en bilstöld. Här följer en rad av goda råd:
- Förvara dina bilnycklar på ett säkert sätt. Skriv inte bilnumret på nycklarna.
- Lämna inga saker kvar i bilen. Även en tom väska kan locka till inbrott.
- Ett billarm kan förhindra både inbrott i bilen och stöld av bilen.
- Särskilt stöldbegärliga bilar kan med fördel förses med spårningssystem. Det finns speciella märkningssatser som man kan använda för att märka bilens rutor med registreringsnumret. Detta gör det besvärligt för tjuven att avyttra bilen.
- En rattkrycka är ett bra skydd mot stöld.
- Håll bilen ren! En smutsig bil som ingen bryr sig om, drar till sig skadegörelse.

Förråd
Förvara inget av värde i ditt källarförråd. Stäng dörren så att man inte kan komma in via källargången. Dörren kan manipuleras så att den ser ut att vara stängd (låst) när den inte är det. Släpp inte in någon okänd till förrådet.

Anmäl alltid brott till Polisen!
Anmäl alltid alla brott även om du inte tror att brottet kommer att klaras upp. Detta gäller även skadegörelse som klotter, krossade fönsterrutor och liknande. Varför anmäla?
1. Har ingen anmälan kommit in så har officiellt inte något brott ägt rum.
2. Det är inte ovanligt att brott klaras upp långt i efterhand, till exempel genom att polisen gör husrannsakan på grund av misstanke om ett helt annat brott.

Kontakta därefter styrelsen alternativt anmäl på 0771-860 860.

Under vecka 5 2015, startar underhållsmålning av samtliga hissdörrars insida och kant. Arbetet startar på Heidenstamsgata 3-7 och fortsätter därefter med höghusen, i den ordning de står, och avslutas på Olshammarsgatan 4-8. Sedan kommer turen till loftgångshusen med start på Olshammarsgatan 2. Målningen i varje hus beräknas att ta ca 3 dagar. Hissen stängs av under förmiddagen eller eftermiddagen. Tydlig information om vilka dagar som är aktuella för respektive hiss kommer att anslås i entréplan och i den aktuella hissen.
Om allt flyter på som det ska, är målningen klar under vecka 8.

Tappvattenrören kommer att bytas under de kommande åren.
Detta kommer att påverka alla boende i Blåstaden.
Det stora antalet vattenläckor gör att detta blir nödvändigt att utföra.
Mer information om detta kommer att komma i god tid innan arbetet påbörjas.

Styrelsen har valt Säker Bostad AB som helhetsleverantör av säkerhetsdörrar och cylindrar till Blå Staden (höghusen, adresser Heidenstams gata 1-13, Övralidsgatan 11-27 samt Olshammarsgatan 4-14). Följande avgjorde valet: priset, bra ljudisolering (42 dB), dubbla lås med hakregel och ett flerpunktslås med fem stycken låspunkter samt laminerad MDF-skiva på både in- och utsida.

I samband med installationen av säkerhetsdörrar, införs ett nytt låssystem (iLOQ) som även om-fattar befintliga dörrar i låghusen och föreningens allmänna utrymmen. Efter detta kommer du in överallt med samma nyckel. Din lägenhetsnyckel fungerar då till ytterportar, källardörrar, tvättstuga osv.

Installation/montering av säkerhetsdörrar, cylindrar och postboxar kommer att starta i oktober och beräknas vara klar innan december 2016.

Är du 80 år eller har ett funktionshinder, har du rätt att söka dispens för att få din post till din lä-genhet. Information om hur detta går till och själva dörrbyte, kommer att ges innan installation startar.

I maj månad startar bytet av dörrarna i loftgångshusen. Då byts även de lägenhetsdörrar som finns i källargångarna.

PRO Blå Staden har cirka 250 medlemmar. Föreningen försöker ge både mental och fysisk stimulans för att på så sätt verka för friskvård i vidaste mening. Bland aktiviteterna kan nämnas månadsmöten med förnämliga underhållare, studiebesök varje vecka, bingo var fjortonde dag samt en lång rad studiecirklar. Ordförande är Inger-Mari Andersson, tel 53 74 35. Mer information finns på hemsidan. Klicka på "Länkar" i vänstermarginalen!

Välkommen till Skogsängens Odlarförening!
I ett naturområde nära Blå Staden finns det lediga odlingslotter. - För mer information ring 0704-97 89 51, 0709-77 40 40 eller 0704-80 17 43. 
Här är vägbeskrivningen till odlingsområdet: Gå till korsningen mellan Olshammarsgatan (väster om Blå Staden) och Backadalsgatan (vid Skogsängens daghem)! Intill daghemmet hittar du den stig som leder fram till odlingsområdet.

Blå Staden – en blå stad, men gatunamnen då? 
Att bostadsområdet vi bor i är blått har väl knappast någon kunnat undgå, inte heller varför det sedan många år tillbaka har kallats för - just Blå Staden. Men det är säkert många som har undrat varifrån namnen på gatorna i området kommer. Den långa Litteraturgatan som går genom Backa från Brunnsbo till Blå Staden och Skälltorpsvägen, speglar vad stadsdelen har fått sina gatunamn uppkallade efter: litteratur, romanfigurer, författare och författarinnor. Alla känner väl till att en av Sveriges mest kända författarinnor, Selma Lagerlöf, har fått ett alldeles eget torg uppkallad efter sig mitt emot Blå Staden. Givetvis har även Blå Stadens gatunamn en litterär anknytning. Låt oss därför börja längst ner i Blå Staden, närmare bestämt på Heidenstams gata, för att ta reda på vem just denna Heidenstam var. 
Carl Gustaf Verner von Heidenstam föddes den 6 juli 1859 i Olshammar, som ligger i Hammars församling vid Vätterns västra strand. Under uppväxten bodde Verner i Stockholm men somrarna tillbringade han på Olshammarsgården, vilken han i sina verk brukar kalla för sitt barndomshem. Verner hade till en början goda studieresultat men han var ordblind och under hela livet hade han svårt att stava korrekt. 
Heidenstam var djupt fascinerad över den samtida författaren August Strindberg och de fick en god vänskap. En annan person som Heidenstam tog kontakt med var förläggaren Albert Bonnier. Albert kom att ge ut Heidenstams debutalster, diktsamlingen Vallfart och vandringsår som publicerades i april 1888. År1897 gav Heidenstam ut sitt prosaverk Karolinerna och i november 1903 började han att skriva sin roman, Folke Filbyter. Boken handlar om Folke Filbyter som tror sig ha förlorat förmågan att älska men så träffar han en dvärgprinsessa som han gifter sig med. Enligt sägnerna var Folke Filbyter stamfar till Folkungaätten, en medeltida svensk kungasläkt.  
Verner von Heidenstam brukar betecknas som en av de främsta svenska nittiotalisterna (1890-talet). Nittiotalisterna är kända för att skriva mer kreativt, romantiskt och individuellt än vad tidigare författare hade gjort. Eftersom många nittiotalister var jämnåriga och rörde sig i samma kretsar blev det naturligt att många av dem lärde känna varandra, så till exempel Heidenstam och August Strindberg. 
I september 1925 flyttade Heidenstam in på gården Övralid, norr om Motala, och levde där sina sista femton år i livet. Huset byggdes efter Heidenstams egna ritningar. Efter författarens död 1940 har huset och inredningen bevarats i ursprungligt skick. Idag är huset under sommarmånaderna öppet för besökare. Verner var ledamot av Svenska Akademien 1912-1940, och 1916 mottog han Nobelpriset i litteratur. 

Utgivna böcker av Verner von Heidenstam
Vallfart och vandringsår. 1888
Endymion. 1889
Renässans. 1889
Pepitas bröllop. 1890
Hans Alienus. 1892
Gårdsfolk. 1892
Dikter. 1895
Karolinerna 1-2. 1897-98
Ett folk. 1899
Tankar och teckningar. 1899
Sankt Göran och draken. 1900
Heliga Birgittas pilgrimsfärd. 1901
Skogen susar: berättelser och sagor. 1904
Folke Filbyter. 1905
Folkungaträdet. 1905
Bjälboarvet. 1907
Svenskarna och deras hövdingar. 1908
Dagar och händelser: tal, uppsatser och fantasier. 1909
Stridsskrifter. 1912
Drottning Omma. 1914
Nya Dikter. 1915
Uppsatser, tal och fantasier. 1929
När kastanjerna blommade. 1941; postumt 
Mer finns att läsa om denna nationalskald på bibliotek och Internet. Jag önskar er alla en läsvärd höst! 
Emma Koskelainen, boende i Blå Staden

Veckans tänkespråk:
- Faran är inte att datorerna börjar tänka som människor, utan att vi börjar tänka som de. Sydney J Ham 
Tidigare publicerade:
- Varför ljuga, när det finns så många olika sätt att säga sanningen på. Stig Järrel
- Det är med idéer som med små barn - man tycker bäst om sina egna. Moa Martinsson
- Den som säger sanningen syndar inte, men han skapar besvär. Spanskt ordspråk
- Med undantag av föräldrar vet alla människor hur man uppfostrar barn. Robert Lembke 
- Man hinner med nästan hur mycket som helst, om man bara inte gör sig någon brådska. Anonym
- Erfarenhet är inget annat än gott minne. Thomas Hobbes 
- Att bry sig om kostar inget - men det kan kosta på. Kerstin Backström, Blå Staden 
- Låt oss leva så att till och med begravningsentreprenören sörjer, då vi går bort. Mark Twain 
- Skillnaden mellan geniet och dumheten är att geniet har sin begränsning. Thorvald Gahlin
- Det behövs mera moralisk kraft för att bära medgången än motgången. Rochefoucauld
- Livet är härligt för den som har en eller annan att älska - och ett rent samvete. Leo Tolstoy
- Oron är den ränta du måste betala, när du lånar bekymmer från morgondagen. Anonym 
- När det regnar manna, har den fattige ingen sked. Gammalt svenskt ordspråk med biblisk anknytning
- En strimma sol kan väcka upp mer än tusen nätter förmår kväva. Carl Ludwig Schleich
- Det är inte många som vet hur bra de har det - däremot hur bra andra har det. Anonym
- Om kärleken vore värdelös bara för att den inte varar för alltid, vore livet värdelöst av samma skäl. Per Westberg
- Dörrar till det förflutna låter sig inte öppnas utan att det knarrar. Alberto Moravia
- Att vara sjuttio år ung är ibland avsevärt muntrare och hoppfullare än att vara fyrtio år gammal. Oliver Wendell Holmes
- Vissa tycks tro att dom har något viktigt att säga bara för att dom höjer rösten. Rolf Fridholm 
- I skuldfrågor är vi ofta beredda att dela med oss. Anonym
- Det du gör talar högre än det du säger. Anonym
- Ett skepp som har seglat för långt kan vända, men det finns ingen väg tillbaka för det ord som är sagt. Malajiskt ordspråk 
- Man ska akta sig för att ha så många järn i elden att den slocknar. Anonym 
- Varje människa vet att all världens tankar väger lättare än en enda kärleksfull handling. James Russel Lowell 
- Det primitivaste mod som finns är vredesmodet. Rolf Fridholm
- Erfarenhet är att veta en massa saker som man inte bör göra. William S Knudsen
- En kvinna har samma lockelse för en man som en realisation för en kvinna: Man hoppas alltid att få någonting för ingenting. Lill Lindfors
- Människorna kan indelas i två grupper: en som går före och uträttar något - och en som kommer efter och kritiserar. Seneca  
- Bästa sättet att bli av med kilona är att lämna dem på tallriken. Tore Wretman
- Det bästa sättet att spara tid är att använda den. Carl Hammarén
- Låt inte gårdagen ta för stor del av dagen. Indianskt ordspråk
- Det är inte styrkan hos de goda tankarna, utan deras varaktighet, som skapar goda människor. Friedrich Nietzsche
- Jag har en väldigt stark känsla av att motsatsen till kärlek inte är hat - utan apati. Leonardo Bocaglia
- Det är sällan de stora sveken som dödar kärleken. Det är de uteblivna små omsorgerna. Rolf Fridholm
- Den som säger sanningen syndar inte, men han skapar besvär. Spanskt ordspråk
- Den som inte kan styra sin tid kan inte styra något annat heller. Claus Möller
- Ju mer jag tänker på saken, dess tydligare tycks det mig att livet helt enkelt är till för att levas. Johann Wonfgang von Goethe   
- Det är ganska lätt att beräkna sina utgifter. Man tar bara inkomsterna och lägger på tio procent. Bing Crosby
- När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd - medan andra bygger väderkvarnar. Kinesiskt ordspråk
- Den som behåller förmågan att se skönheten är aldrig gammal. Franz Kafka
- Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Okänt ursprung
- Vänlighet är kärlekens småmynt som ska användas i de dagliga utgifterna. Anonym
- Ännu har det aldrig kommit en vår då knoppar glömt att brista. Anon
- Den som yttrar sig med ålderns rätt borde vara gammal nog att inte göra det. Rolf Fridholm
- Jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar. Albert Einstein
- Skratt är ett lugnande medel utan några biverkningar. Arnold H Glasgow
- Utan vänner skulle ingen välja att leva, även om han hade alla tänkbara ägodelar. Aristoteles